slide

Процедури | ДГС Бургас

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6958 ДГС Бургас 27.02.2024 0 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 9,764.58 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6678 ДГС Бургас 09.06.2023 28.06.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 13,080.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6676 ДГС Бургас 09.06.2023 28.06.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 17,350.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6598 ДГС Бургас 07.03.2023 0 Обект № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 11,316.87 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6529 ДГС Бургас 12.01.2023 чб 2304 Процедури за добив на дървесина 5,961.36 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6464 ДГС Бургас 21.12.2022 чб,бб,бл,цр,дб,пяс,кл,брс,срлп,кгбр,мжд 2303 Процедури за добив на дървесина 145,529.77 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6461 ДГС Бургас 21.12.2022 чб,бб,бл,здб,цр,дб,пяс,кл,брс,срлп,кгбр,мжд 2302 Процедури за добив на дървесина 197,441.86 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6142 ДГС Бургас 20.05.2022 чб,бб,дб,бл,цр,кгбр,мждр,пяс 2208 Процедури за добив на дървесина 50,550.25 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6016 ДГС Бургас 11.03.2022 0 2202ТТР, 2203ТТР Процедури за добив на дървесина 20,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5951 ДГС Бургас 22.02.2022 обект № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 24,644.58 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5847 ДГС Бургас 14.12.2021 дб,цр,пяс,кгбр, мжд 2207 Процедури за добив на дървесина 47,844.24 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5846 ДГС Бургас 14.12.2021 чб,бл,цр,лп 2206 Процедури за добив на дървесина 48,066.47 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5844 ДГС Бургас 14.12.2021 чб,бл,цр,дб,брс,пяс,лп 2205 Процедури за добив на дървесина 52,741.86 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5738 ДГС Бургас 02.12.2021 чб,бл,цр,дб,брс,пяс,лп 2204 Процедури за добив на дървесина 35,162.46 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5737 ДГС Бургас 02.12.2021 бл,цр,дб,кгбр,мжд 2203 Процедури за добив на дървесина 54,768.58 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5736 ДГС Бургас 02.12.2021 бл,цр,дб,пяс,кгбр,мжд 2202 Процедури за добив на дървесина 51,386.85 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5406 ДГС Бургас 30.06.2021 бл, цр, здб, кгбр, мжд, здб 2105 Процедури за добив на дървесина 43,618.53 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5303 ДГС Бургас 26.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5047 ДГС Бургас 11.02.2021 1 Лесокултурни мероприятия 33,991.25 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5015 ДГС Бургас 08.02.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача