Документи

Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 г. на територията на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
04.06.2020 / ДГС Бургас
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2020 г.
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Бургас
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 г. на територията на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
13.06.2019 / ДГС Бургас
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2019 г.
Файл
Добавен
05.11.2018 / ДГС Бургас
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2109 гд. на територията на ТП ДГС Бургас.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Бургас
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2018 г.
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Бургас
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2017/2108гд. на територията на ТП ДГС Бургас.
Файл
Добавен
28.08.2017 / ДГС Бургас
ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС - БУРГАС" (АКТУАЛИЗИРАН)
Файл
Добавен
09.08.2017 / ДГС Бургас
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ НА 2017 ГОДИНА
Файл
Добавен
04.11.2016 / ДГС Бургас