Процедура № 6598 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Бургас 07.03.2023 11,316.87 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача Открит конкурс „Отглеждане на две годишни горски култури и отглеждане на три, четири и петгодишни горски култури за компенсационно залесяване” за Обект № 1 в горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект № 1 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.