slide

Заповеди | ДГС Бургас

Заповед № РД 16-281/13.08.2019 год. на директора на РДГ - Бургас за отмяна на Заповед РД 16-281/25.07.2019 год. на директора на РДГ - Бургас.
Файл
Добавен
13.08.2019 / ДГС Бургас
Заповед РД 16-281/25.07.2019 год. на РДГ - Бургас за забрана достъпа и движението на физически лица и ППС до определени горски територии
Файл
Добавен
26.07.2019 / ДГС Бургас