Процедура № 6142 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 20.05.2022 50,550.25 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Ала тепе” в землището на с. Росен и с. Маринка, общ. Созопол и временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2208, отдели/подотдели 129б, 256д, 258к, 259б, 260ж, 262и, 262о с общо количество 1895 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2208 чб,бб,дб,бл,цр,кгбр,мждр,пяс 244 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м. 1138 куб.м. 0 куб.м. 1895 куб.м.