Процедура № 6016 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 11.03.2022 20,080.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад до адрес на физически лица от Обект № 2202ТТР и Обект № 2203ТТР, в обхвата на ТП „ДГС – Бургас““

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2202ТТР, 2203ТТР 0 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1004 Пр. куб.м.