Процедура № 5738 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 02.12.2021 35,162.46 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Бариерата” в землището на с. Присад, временен склад "Зеленището" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2204 - отдели/подотдели 85в,г,е, 88 г, 177 б, 178 б, 179 а, 181 ж с общо количество 1341 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2204 чб,бл,цр,дб,брс,пяс,лп 16 куб.м. 373 куб.м. 21 куб.м. 104 куб.м. 827 куб.м. 0 куб.м. 1341 куб.м.