Процедура № 5737 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 02.12.2021 54,768.58 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Факийски път” в землището на с. Присад, временен склад "Калето" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2203 - отдели/подотдели 81в, 83 в,г,ж, 162 г, 169а,б, 173 б,в с общо количество 2099 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2203 бл,цр,дб,кгбр,мжд 71 куб.м. 560 куб.м. 7 куб.м. 118 куб.м. 1343 куб.м. 0 куб.м. 2099 куб.м.