Процедура № 5406 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 30.06.2021 43,618.53 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит Конкурс
Предмет Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Ала Тепе” и временен склад "Меден рид" в землището на с. Росен, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2105 - отдели/подотдели:257-б, 257-е, 258-д, 258-а, 259-а, 261-и, 385-б, 385-ж, 385-л - общо количество 1986 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2105 бл, цр, здб, кгбр, мжд, здб 21 куб.м. 345 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1618 куб.м. 0 куб.м. 1986 куб.м.