Процедури

Процедура № 2986 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 15.05.2019
Втора дата
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /столове/ за нуждите на ТП ДГС – Бургас“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.