Процедури

Процедура № 5015 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 08.02.2021
Втора дата
Начална цена 800.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Публично състезание
Предмет „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНИ ДРЕХИ, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС - БУРГАС“: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНИ ДРЕХИ И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "ДОСТАВКА НА ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.