Процедура № 5015 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 08.02.2021 800.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Публично състезание
Предмет „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНИ ДРЕХИ, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС - БУРГАС“: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНИ ДРЕХИ И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "ДОСТАВКА НА ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.