slide

Процедури | ДГС Бургас

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1299 ДГС Бургас 31.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 900.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1207 ДГС Бургас 15.08.2017 Открита процедура 10,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1119 ДГС Бургас 15.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1089 ДГС Бургас 02.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1059 ДГС Бургас 29.05.2017 Събиране на оферти с обява 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1013 ДГС Бургас 06.06.2017 Открита процедура 6,090.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 678 на ДГС Бургас от 11.01.2017 е прекратена!
678 ДГС Бургас 11.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 990.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
676 ДГС Бургас 06.02.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
656 ДГС Бургас 24.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,420.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
412 ДГС Бургас 21.11.2016 25.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,224.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
230 ДГС Бургас 02.09.2016 08.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
164 ДГС Бургас 12.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача