slide

Процедури | ДГС Бургас

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4934 ДГС Бургас 22.12.2020 чб,бб,бл, цр, здб, кгбр, мжд 2103 Продажба на стояща дървесина на корен 117,716.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4892 на ДГС Бургас от 17.12.2020 е прекратена!
4892 ДГС Бургас 17.12.2020 2101Ц Продажба на стояща дървесина на корен 763,029.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4793 ДГС Бургас 27.11.2020 бл, цр, здб, пяс, кгбр, мжд 2101 Процедури за добив на дървесина 78,233.18 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4706 ДГС Бургас 06.11.2020 23.11.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,411.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4702 ДГС Бургас 26.10.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4688 ДГС Бургас 02.11.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4599 ДГС Бургас 15.09.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4570 ДГС Бургас 25.08.2020 Събиране на оферти с обява 1,485.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4558 ДГС Бургас 21.08.2020 бл, цр, кгбр 2012 Процедури за добив на дървесина 3,518.72 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4546 ДГС Бургас 18.08.2020 чб,бб 2011 Процедури за добив на дървесина 23,793.50 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4476 ДГС Бургас 14.07.2020 бл, цр, мжд, кгбр 2008 Продажба на стояща дървесина на корен 42,670.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4433 ДГС Бургас 30.06.2020 бл, цр, кгбр 2010 Продажба на стояща дървесина на корен 26,430.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4402 ДГС Бургас 23.06.2020 чб, бб, бл, цр, кгбр, мжд 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 28,695.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4401 ДГС Бургас 23.06.2020 бл, цр, мжд, кгбр 2008 Продажба на стояща дървесина на корен 42,670.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4400 ДГС Бургас 23.06.2020 чб, бб, бл, цр, мжд, кгбр 2007 Процедури за добив на дървесина 38,717.70 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4378 ДГС Бургас 19.06.2020 бл, цр, кгбр 2006 Продажба на стояща дървесина на корен 7,773.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4363 ДГС Бургас 25.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4225 ДГС Бургас 12.05.2020 чб, бл, цр, мжд, кгбр 2005 Продажба на стояща дървесина на корен 85,241.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4115 ДГС Бургас 07.04.2020 чб, бб, бл, цр, пяс, кгбр, мжд 2004 Продажба на стояща дървесина на корен 117,116.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4111 ДГС Бургас 05.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача