Процедура № 5844 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 14.12.2021 52,741.86 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Трендафиловата къшла” в землището на с. Габър и вр.склад "Докима" в земл.на с. Вършило, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2205 - отдели/подотдели 111а, 120л, 125а, 131г с общо количество 1819 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2205 чб,бл,цр,дб,брс,пяс,лп 655 куб.м. 626 куб.м. 11 куб.м. 128 куб.м. 399 куб.м. 0 куб.м. 1819 куб.м.