Процедури

Процедура № 4934 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 22.12.2020
Втора дата
Начална цена 117,716.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2103 от отдели/подотдели: 134-б, 162-д, 164-д, 168-в, 168-д в землището на с. Вършило и с. Зидарово, общ. Созопол, общо количество 2687 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № 2103
Дървесен вид чб,бб,бл, цр, здб, кгбр, мжд
Едра 400 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 541 куб.м.
За огрев 1738 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2687 куб.м.