Процедура № 4111 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 05.05.2020 7,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Открита процедура
Предмет „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС „Бургас“.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.