Процедури

Процедура № 4111 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 05.05.2020
Втора дата
Начална цена 7,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС „Бургас“.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.