Процедури

Процедура № 3445 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 05.11.2019
Втора дата
Начална цена 600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло; 2. Обособена позиция № 2: „Доставка на обувни изделия”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.