Процедура № 3445 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 05.11.2019 600.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача открита процедура
Предмет Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло; 2. Обособена позиция № 2: „Доставка на обувни изделия”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.