Годишен план за ползване на дървесина

Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Бургас
Променен Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Бургас през 2020 год.
Файл
Добавен
24.07.2020 / ДГС Бургас
Одобрен Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Бургас през 2020 год.
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Бургас
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. в горски територии държавна собственост.
Файл
Добавен
11.10.2019 / ДГС Бургас
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. в горски територии държавна собственост.
Файл
Добавен
21.06.2019 / ДГС Бургас
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г., в горски територии държавна собственост
Файл
Добавен
15.02.2019 / ДГС Бургас
Одобрен Годишен план за ползване на дървесина през 2019 г.
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Бургас
променен годишен план за ползване на дървесина през 2018 г., в горски територии държавна собственост
Файл
Добавен
25.01.2018 / ДГС Бургас
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Бургас през 2018 год.
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Бургас
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Бургас" за 2017 г..
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Бургас
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2016 г., в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС - Бургас".
Файл
Добавен
17.10.2016 / ДГС Бургас