Кампания „СТАРА ХАРТИЯ ЗА ЖИВО ДЪРВО“

„СТАРА ХАРТИЯ ЗА ЖИВО ДЪРВО“ е съвместна кампания между ТП „Държавно горско стопанство – Бургас” и Радио Бургас, с която искаме да привлечем вниманието на всички и най-вече на децата към опазването на природата . За успеха на тази еко кампания, ще ни помогнат децата от пет учебни заведения: ЦДГ „Златното ключе“, НБУ „Михаил Лъкатник“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ПГЧЕ „Васил Левски“, ПГЕЕ „Константин Фотинов“. Те ще събират стара хартия и хартиени изделия, които заедно ще предадем за рециклиране. А в двора на всяко учебно заведение ще засадим по едно „спасено“ 5 годишно яворово дръвче. Така пет дръвчета ще бъдат посадени по повод Седмицата на гората и петия рожден ден на радио Бургас . Надяваме се повече млади хора да бъдат отговорни към природата и околната среда. Ако искате да се включите и вие, ето на кои дати ще засаждаме дръвчетата: ЦДГ "Златното ключе" - 22.03.2017, 10.00 ч. НБУ "Михаил Лъкатник" - 29.03.2017, 12.30 ч. СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - 30.03.2017, 11.30 ч. ПГЧЕ "Васил Левски" - 5.04.2017, 13.00 ч. ПГЕЕ "Константин Фотинов" - 7.04.2017, 12.00 ч.